top of page

Australia (Kanoan te maiu aei)

Kanoan te maiu ae e kamimi

Between my girlfriend and I

E kataia n tuangai bwa ti na aki mwaninga taekara

Before she left for Australia

Chorus

Emma n nanaou,

ooh neiei ae I tangiria

Ngai, Autea

When she returns from Australia

She completely forget everything

But I will still, never give up (hope)

My love for you will never end

Bon ti aua manin aram

Neiere tangira nanou

I bia riki bwa tabunna ngai

Te Uea raoniira, kakoroi bukin ara iango

Ma iriara te mauri te raoi te tabemoa

bottom of page