top of page

Ai kamira tangiran neiei

Ai kamira tangiran neiei

E aki karaua nanou

Te Uee ae e tei n okoro

E katika nanou

Chorus

Tauai ao nimtai inanoan baim ne

Bwa I tangiriko ma nanou ae e koaua

Ko bia ururingai

Inanon am tai n reirei

Ngai moota ae e tangiriko

Te mamauri n taai nako

bottom of page