top of page

A Kiba man ni kaborereina

A kiba man ni kaborereina

Ma I a nimtaki ooh I aki eh!

Bwa e a roko bongin taai ma namwakaina

I aki eh iaoni bururu eh!

Chorus

Ngaia nanou aio, te nano n reberake

Ao I a uota rabwatau ni katiotioa inanon

Te baronga ni mwamwaie, te baronga ni mwamwaie

I uringi bongin au tai n rorobuaka

A raraure ueen te bae nanou

Ma nang kangara ngai oh I a roko n tokina

I a bwaruku, e a maraunako nanou

bottom of page