top of page

N Te Karangaina Ae Koraki

Nte karangaina ae e koraki

A kautinako taiani io

Ao a manga oki n tairiki

Ni kaei aia tabo ni matu

Chorus

O io io I ongo tangimi

Kam tangi ni kakananoanga

E bon rorota nanou tangimi

Ni katoa tairiki koraki

E boni kawakini raoi natina

Ni karokoa e kibakiba

A uaia nin kiba I marawa

Ni katebei kanaia ikani marawa

A roko I orani marawa

A kangi taiani nouamwake

Abau are inanon marawa

I abaia ikani marawa

bottom of page