top of page

Nna teirake ma au tia kamaeu

Inanon au tai aio

I bon rawawata

Ba I ataia ba kabakau te maeu aio

Ma I a tia n iangoa

Te maeu n rikirake

Ma e taonai kangangan te aonnaba aei

Chorus Nna teirake ma au tia kamaiu inanou

Ma n reita kamaiuan tamneiu

Uotinako rawawatau

E bon aki kona ni mwanuokinai

Raou au Uea n rawawatan nanou

Inanoni maeura aio

E kamwaninganako

Te kukurei ao te rawawata te maraki

Ma ia tabe n iangoa

Te maeu n rikirake

Ma e tinewangaai kangangan te maeu aei

bottom of page