top of page

Nna tarai anuani maeu

Nna tarai auani maeu ngke I moan otinako

Mai nanoni biroton tinau

Nna tarai anuani maeu ngke I tabe n rikirake

Inanoni baia au karo aika a tangirai

Ba e na maeu reirei man kariki uaa aika rerei

Nna tabeki aroia tamau ma tinau

N arou aika a raraoi

(2x)

Chorus

Oohh daddy and mum

Forgive me when I sinned

Nna kekeiaki n irira nanomi

(2x)

N tabetai I raring nako n iri n mairiri

Ni bwain nako te maeu aei

N tabetai I a mwaningako n aki uringi aia taeka

N reirei ni kabana au karo nakoiu

Are a tangirai ba nna noraki n aroarou

Are a wantongaai iai tamau ma tinau

Ba te nati ae nabeaki raoi

(2x)

bottom of page