top of page

Ni katoa tai I nora matam

Ni katoa tai I nora matam

Ao au namakin ibukim

E riaon au kona

Ngkana ko riingai nee

Ao ea raka riki tangiram

I okakinako iai nee

E boou angin te namakin ae irou

E roko itina irou

Ko bia nora nanou

Ko bia nora miiu

Chorus

Ai tera ae e a riki nakoiu

Au tangira ibukim

E tabe n rikirake

Nna tangiriko nee inanon maeu

Bon tii ngai ma ngkoe n aki totoki

Akea riki ae na tangiriko

N aron au tangira ibukim

Boiararani kunim

Ai aroni boin te meeria

E boi kamaeu n te ingabong

Ngkana iai ngkoe

Titebo ko katobibia

Man riringa nanou

E boou angin te namakin ae irou

E roko itina irou

Ko bia nora nanou

Ko bia nora miiu

bottom of page