top of page

Kawau Oh

Kawau oh ma kakananoangau

Ngke ia tiku I tabon aonibike

Ike e kamaitoro angina

Angina ae roko man te rereua

Chorus

Oh ia bon tei ngai ni kananoanga

Ni kariaa kiban taiani mannikiba

Ietani kaai ao I nori

Te umonu ma tabon toutouna

Ngke I a kataia ngai ni kabaea

Ni bauna te iango n rarabakau

Ni uauaroroa tangirana

Au man aei ae boni mamaten nanou

bottom of page