top of page

Tamau e kitanai

Tamau e kitanai ngke te merimeri n ngai

Ia tiku ma tinau itinanikun te kaawa

E ngae n akea ara mwane are tina maeu iai

Ma bon ana tangira e boni kamaiuai

N tabetai I noora tinau n tiku tii ngaia

A waanako ranin matana ibukin iangoani maeura

Ti boni maeu ni kainano ma eaki toki ntuangai

Ana tangira Iesu e boni kamaeuira

Ma iaki kona n uotikorake natiu ae bon natiu

E ngae ngke ko bon tangirai e ngae ngke ko bon ataia

Ma tai mwaninga natiu au tangira ibukim

Iaan nuun bain Iesu tia kaitibo rimwi

Imwain matura nte bong tiaki toki n tataro

Ti uaia ni booti baira ni boobaraki nikangai

Ko rabwa Te Uea ko rabwa

Ibukin am tangira

Ma am kakawakin nakoira ni bane

bottom of page