top of page

Tabekani kunau aio nakoim

Tabekani kunau aio nakoim

Ibukin nanou ae bane iroum

Ba I kan tomaa aron te iango

Au berita ma ngkoe nee

Nei raou karimoan au iango

Tei Abaiang ae mwaneiko

Ma ko bia uringai n tokin tabem

Te mamauri ngai ma ngkoe

Atongan aram e nene inanou

E rikirake ba kamaeuan nanou oh

Bon te I Abemama titikiraoi neiei

Ae ia tangiria

bottom of page