top of page

Motin nanou

Motin nanou ma au iango iroun neiei

E roti tabo nako aika rietata

Ike ena uotia te iti ma te ang

Ni karokoa irarikin ana tabo Ambo mwengam

E bia bon reitaki nanou ma neiei

N taai aika ana roko te rubeieta

An nanoangaai ba I bon tataninga

Motin nanou au taeka a bon tiku

Iroum eaki kona ni bua

Ike ena uotia te iti ma tea ng

Ni karokoa irarikin ana tabo Ambo mwengam

bottom of page