top of page

Ai tera te iango irou

Ai tera te iango irou eaki kakaraua nanou

I ataia raoi ba bon raou neiei ao akea riki

Irarikin are oin nanou

Nanou e tiku irou Motiataake n nanou

Ma teiraoin rabatam nee

E katika au iango

Neiere n nanou

Ko bia nora nanou

Tera am iango iai

N aron au tangira

Ngarengarem ae maerere

A ura ni bwaeao nimtaom

Ma ribam ae riba maina

E takiakia n otin taai

N auan te ngaina ma te bong

bottom of page