Honiara (Aroarou n titiku)

Aroarou n titiku ikai ne

E ninbwaraiko nanou aio

Abau Rawaki e raroa nako mai iroum ne

Ningai te tai ko na okirai raou

Honiara e raroa nako mai irou

So many miles across the sea

Ti ngkoe neiko bon karauan nanou ngkoe

Ningai te tai ko na okirai raou

Ko bia kabwarai buren ni bane

N aron are ko bon ataia ne

Bwa tao ai bon aron te maiu aei

Aio karauan nanou mai iroum neiko

Honiara e raroa nako mai irou

So many miles across the sea

Ti ngkoe neiko bon karauan nanou ngkoe

Ningai te tai ko na okirai raou

(Aio karauan nanou mai iroum neiko)