top of page

Honiara (Aroarou n titiku)

Aroarou n titiku ikai ne

E ninbwaraiko nanou aio

Abau Rawaki e raroa nako mai iroum ne

Ningai te tai ko na okirai raou

Honiara e raroa nako mai irou

So many miles across the sea

Ti ngkoe neiko bon karauan nanou ngkoe

Ningai te tai ko na okirai raou

Ko bia kabwarai buren ni bane

N aron are ko bon ataia ne

Bwa tao ai bon aron te maiu aei

Aio karauan nanou mai iroum neiko

Honiara e raroa nako mai irou

So many miles across the sea

Ti ngkoe neiko bon karauan nanou ngkoe

Ningai te tai ko na okirai raou

(Aio karauan nanou mai iroum neiko)

Tags:

bottom of page