top of page

Bon te teei ngai ae bakataeaki

Bon te teei ngai ae baekataeaki

Irouia au karo, ake a kaikawaai

Ni kaiwaeaki n ririan auti

Ni bobobwai bwa tangiran te mwane

I aki kan ongea ae I a mama iai

N aroarou ni kakananoanga

Bwa te kua, te taka ma te baki

Ma kainanou riki aika a bati

Oh tamau, ma tinau oh

Tao e bon raoiroi riki ngkana I a mate

Bwa I ataia kam aki tangirai

N aron nanou ae e tangiri ngkami

Ma nna manga bon keiaki

N taona nanou aio iroumi

Oh Iesu, anganai ngkai raun nanou

bottom of page