top of page

Akea bwa e a roko (Ururingai ne n am tai nako)

Akea bwa e a roko

Te ururing ae bati

Bwa i a uringa neiere raou

Are ko tangiraki irou

Ururingai ne n am tai nako

Bwa I a uringko ma ikai

Raou ae tangiraki

Tai kaki taekau mai iroum

Te ururing ae tiku iroum

Ururingan arom ne

Inanon ara tai ni kaitibo

Te tangira ae e kororaoi

bottom of page